Stranica trenutno nije dostupna. Molimo Vas pokusajte ponovo nakon nekoliko dana.

Dokumentacija za javnu nabavku:

15.05.2018.
Konkursna dokumentacija - НАБАВКА РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗАМЕНА СПОЉНЕ СТОЛАРИЈЕ I ФАЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН'' Суботица
Позив за подношење понуде за ЈНМВ


16.05.2018.
Одговор на питање ЈНМВ
Конкурсна документација прва измена за ЈНМВ замена спољне столарије прва фаза 2-2018


01.06.2018.
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности


15.06.2018.
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 2-2018