logo

OСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ СУБОТИЦА

OSNOVNA I SREDNJA ŠKOLA „ŽARKO ZRENJANIN“ SUBOTICA

ŽARKO ZRENJANIN ÁLTALÁNOS- ÉS KÖZÉPISKOLA SZABADKA

Zarko Zrenjanin       ''Žarko Zrenjanin'' je osnovna i srednja škola za obrazovanje i vaspitanje dece sa smetnjama u razvoju. Jedina je škola ove vrste u Subotičkoj opštini i široj okolini. To je ujedno i jedna od najstarijih specijalnih škola u Srbiji. Osnovana je 1957. godine rešenjem ondašnjeg NOO Subotica. Rad je započela u trošnoj maloj zgradi u Zagrebačkoj ulici i sa sedam odeljenja osnovnoškolskog uzrasta. Vremenom se broj učenika povećavao zahvaljujući brizi i radu na otkrivanju ovakve dece na široj teritoriji Opštine. Danas je to moderna škola sa oko 300 učenika i nešto više od 80 zaposlenih radnika Škole, estetski i higijenski solidno uređenim prostorom, fiskulturnom salom, kabinetima, radionicama.
       Škola je organizovana tako da obuhvata sve razvojne uzraste: predškolski, osnovnoškolski, srednjoškolski, a putem Dnevnog boravka grupe starijeg uzrasta, preko 18 godina. Obrazovni rad u školi odvija se po prilagođenom, odnosno, izmenjenom programu u zavisnosti od stepena ometenosti učenika izuzev za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole za koje se, nastava odvija po nastavnom planu i programu osnovnog vaspitanja i obrazovanja. Rad sa autističnom decom, za sada, je na nivou individualnog tretmana. Područja rada zastupljena u srednjoj školi su: mašinstvo i obrada metala, tekstilstvo i kožarstvo, poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane.
      Sa ovim svojim oblicima rada spada u red najrazvijenijih škola ovog profila u zemlji.
      Godine 1998. Škola je dobila najviše priznanje za rad – ''Povelju Dr Miodrag Matić''.
      Godine 2005. Škola je dobila Povelju Defektološkog fakulteta za izuzetan doprinos i unapređenje defektološke teorije i prakse.
       OISŠ '' Žarko Zrenjanin '' sarađuje sa svim srodnim školama u AP Vojvodini i na čitavoj teritoriji Srbije, a na međunarodnom planu škola ima saradnju sa prijateljskim specijalnim školama u Kečkemetu, Pečuju i Baji (N. R. Mađarska) ,specijalnom školom iz Podgorice (R. Crna Gora) i Centrom za odgoj i obrazovanje ''Ivan Štark'' iz Osijeka (R. Hrvatska).


MISIJA I VIZIJA NAŠE ŠKOLE


MISIJA

      Mi smo ustanova za obrazovanje, vaspitanje i radno osposobljavanje dece i omladine sa smetnjama u mentalnom razvoju. Pružamo podršku celokupnom razvoju (intelektualnom, socio-emocionalnom i fizičkom) u cilju što bolje socijalne integracije i prihvatanja kao ravnopravnih članova društvene zajednice.

      
VIZIJA

      Vidimo nas kao centar koji poštuje i izgrađuje individualnost i celokupan razvoj ličnosti radi što uspešnije integracije naše dece i njihovih roditelja u društvenu zajednicu, u koji će deca rado dolaziti jer je nastava savremena i prilagođena potrebama i interesovanjima učenika, a rad nastavnika priznat i vrednovan.