Kontakt

Kontakt podaci škole:

Ulica: Ivana Gorana Kovačića 14, Subotica

Telefon: 024/553-037

Mejl: zarkozredir@eunet.rs

Lice za zaštitu podataka o ličnosti:

Kontakt osoba: Stankov Miodrag

Telefon: 024/553-037

Mejl: zarkozre@eunet.rs